Metoda AD

Na stronie www.metodaad.pl można uczyć się niemieckiego metodą AD (Agnieszki Drummer). To może być dla niektórych dobrym uzupełnieniem kursów i webinarów w ISJAD.

Wszystkie informacje o metodzie AD znajdziecie tu:
Metoda AD.